FacebookLinkedinJoin us
FacebookLinkedinJoin us!

Word bewust van je krachtbron!

Stichting Sankofa Krioro is een maatschappelijke organisatie die zich vooral richt op de Arnhemse Afro gemeenschap. Ons hoofddoel is om de jongeren en (jong) volwassenen Afro gemeenschap bewuster en sterker in de maatschappij te zetten.

Wij zijn een netwerk van verbinders, die werken vanuit hun hart. Wij hebben de overtuiging dat er meer is dan alleen de westerse inzichten. In onze aanpak maken wij gebruik van liefde, kennis, onze culturele achtergrond, onze eigen wijsheid en ervaring(en) waardoor we het beste uit iedereen kunnen halen om zo onze medemensen weer in verbinding te brengen met hun krachtbron en zo hun persoonlijke of spirituele pad kunnen vervolgen. 

We leven in een wereld waarin wij ver van ons zelf zijn komen te staan. Dit zien wij bijvoorbeeld doordat jongeren en (jong)volwassenen niet goed meer weten wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waar ze naar toe gaan. Ze lopen hierin vast! Maar zijn wel bereid om aan zichzelf te werken om stappen vooruit te zetten.

We zijn meer dan een Afro gemeenschap met een slaven verleden. We zijn meer dan een gemeenschap die onderling verdeeld is. We zijn meer dan een gemeenschap die alleen talenten heeft op het gebied van dansen, muziek en werken in de zorg. Wij zijn veel meer!!

Sankofa is een ontmoetingsplaats en leeromgeving voor bewustwording, onderzoeken wat jouw krachtbron is en iets overhebben voor onze Afro Gemeenschap zonder daar wat voor terug te vragen. Uniek aan Sankofa is dat het voor 100% gerund wordt door vrijwilligers. Bij Sankofa draag je als vrijwilliger bij vanuit je eigen expertise. Verschillende expertises, een sterk team. Samen bundelen we onze krachten om zoveel mogelijk dromen waar te maken en levens te veranderen met kleine donaties.
Help je mee om onze ontmoetingsplaats en leeromgeving draaiende te houden en te streven naar bewuster en sterker te staan in de maatschappij?

Sluit je dan aan bij Stichting Sankofa en help ons om onze gemeenschap naar een hoger level te tillen.
Kom met ons in contact
krachtbron

“Ik ben, omdat wij zijn”

-Ubuntu
Ubuntu

Waarom is dit noodzakelijk?

Wanneer wij spreken over Ubuntu (Afrikaanse levens filosofie), dan hebben wij het over een manier van leven waarbij het individu verbonden is met andere individuen. Een harmonieuze grondslag van geven en nemen.

"Als de wortels diep zijn, is er geen reden om bang te zijn voor de wind"

- Oegandees gezegde
Verleden

Het verleden

Afrika is de kraamkamer van de mensheid. Met een geschiedenis die rijk is aan kennis, spiritualiteit, cultuur en religie. Afrika heeft niet alleen de Afro gemeenschap, maar ook andere gemeenschappen veel te bieden. In Afrika liggen de wortels van de menselijke beschaving. De Afro gemeenschap laat zich, ondanks deze feiten, ook al eeuwenlang kenmerken door het slavernij verleden en alle uitwassen die daaruit zijn voortgekomen. Dit uit zich in verdeeldheid, ongelijkheid en racisme in de meest uiteenlopende vormen. 
De geschiedenis heeft ons op vele manieren gevormd.
Sankofa richt zich er op dat we meer zijn dan wat ons is overkomen. We gaan terug en leren van alles wat er ooit was.
Heden

Het heden

Binnen de Afro gemeenschap word veel gesproken over de behoefte aan meer sociale en economische samenhang. We gaan investeren in de eigen gemeenschap. We gaan onze kennis, kunde en ervaringen op alle vlakken beter benutten en uitwisselen. Verbindingen maken en onderhouden tussen ondernemers, kunstenaars en muzikanten etc. We willen helpen familie banden te herstellen en onderhouden, een platform zijn waar we onze gedeelde geschiedenis samen brengen en uitwisselen. We steunen onze jongere generatie en helpen hen op verschillende manieren bij hun stappen in het leven. We zetten in op meer zichtbaarheid met concrete acties en activiteiten gericht op het realiseren van wat wij noemen de, “Afro Can Dream!”
Toekomst

De toekomst

De gemeenschap bestaat uit creatieve, gedreven individuen en groepen die zowel een persoonlijk verhaal als dat van de voorouders vertolken. Vanuit zelfzorg willen wij bijdragen aan de zorg voor onze medemens ongeacht kleur, ras, geaardheid of religieuze overtuiging.

MIssie

De missie van Stichting Sankofa is dat wij de Afro gemeenschap willen verbinden en een betere toekomst voor onze kinderen creëren. Wij zetten ons in om de talenten en krachten van de Afro gemeenschap verder te ontwikkelen en te verstevigen waardoor onze jongeren en (jong)volwassenen bewuster en sterker in de maatschappij komen te staan.

Visie

Wij staan voor verbinden. Als wij bewust in verbinding staan met onszelf dan kunnen we ons optimaal verbinden met andere mensen en kunnen we elkaar naar een hoger level trekken om zo groei te creëren.
Lees meer
donatie-sankofa-krioro
crossmenu