FacebookLinkedinJoin us
FacebookLinkedinDoneer nu

Zonder het verleden geen toekomst

Met de kennis uit het verleden geven we vorm aan het heden.
Lees meer
Verleden

Wat hebben wij gedaan?

In het verleden hebben we de volgende projecten gedaan.
Sankofa Krioro heeft door omstandigheden een stil gelegen, maar door de noodzaak zijn we weer begonnen. De feniks is uit haar as herrezen.
Informatiebijeenkomst schooluitval
Een van de eerste openbare activiteiten van Sankofa Krioro, was het organiseren van een informatiebijeenkomst over schooluitval. Binnen de Afro gemeenschap scoort een aantal bevolkingsgroepen hoog als het gaat om schooluitval. Dit was voor ons de aanleiding om jongeren, ouders, verzorgers, het onderwijs en de gemeente Arnhem uit te nodigen voor de bijeenkomst. Het doel was om aan de hand van informatie over het onderwerp met elkaar in gesprek te gaan over oorzaken, oplossingen en ervaringen. De opbrengst van de bijeenkomst was dat er een werkgroep onderwijs, ontstond bestaande uit betrokken Arnhemse ouders die graag meedenken over een aanpak van de problemen in en rondom het onderwijs.
Cursus Sranantongo
Een cursus Sranantongo is nog een activiteit van Sankofa Krioro. Met deze cursus richtten wij ons met name op Afro Surinamers die de Surinaamse taal niet of onvoldoende beheersten. De gedachte hierbij is dat taal bijdraagt aan cultureel en historisch besef, maar ook dat het bevorderend is voor de cohesie binnen de gemeenschap. Taal is immers een van de belangrijkste contactmiddelen.
Keti Koti
In de stad waar Sankofa Krioro gesitueerd is, is de Keti Koti viering niet een thema dat prominent en structureel op de gemeentelijke agenda staat. Zelf vonden wij dat dit anders moest, dus organiseerden wij met hulp van vrijwilligers en professionals ons eigen Keti Koti viering. Het doel was om cultureel en historisch besef te stimuleren en bevorderen. Ook wilde we op deze manier de verbinding tussen jong en oud verbeteren.
Vader & Kind dag
Met ons vader & kind dag, brachten wij vaders samen. Een van de doelen was om de verbinding tussen afro mannen onderling te stimuleren en verstevigen. Minstens zo belangrijk was en is hierbij de onderlinge verbinding tussen kinderen. Samen met onze kinderen hielden we lunch momenten en maakte wandelingen.
Dia di Bandera
Met Dia Di Bandera stonden we stil bij de voor de Afro Caribische gemeenschap belangrijk viering genaamd Dag van de Vlag. Deze dag organiseerde wij met hulp van vrijwilligers en professionals en het was en is onderdeel van de wens om het cultureel en historisch besef te stimuleren en bevorderen.
Bridge 2 Bridge
De Bridge to Bridge is een bekend Arnhems hardloop evenement. Dit evenement hebben wij als Sankfo Krioro aangegrepen om te werken aan onze teamspirit en teambuilding. In de aanloop naar de Bridge to Bridge heeft een van onze zittende bestuursleden zichzelf en vrienden van Sankofa klaargestoomd voor deelname. De deelname was een succes want alle deelnemers van Sankofa Krioro hebben de ronde volledig uitgelopen.
Kon Makandra
Samenkomsten organiseerde we in huiselijk sfeer door bij vrienden van Sankofa Krioro op bezoek te gaan. Tijdens een gezamenlijke ontbijt of lunch bespraken we thema’s die de gemeenschap aangaan om zodoende tot ideeën voor activiteiten te komen. Ook gebruikte we de samenkomsten om terug te blikken op eerder ondernomen acties en georganiseerde activiteiten.
Nationale Burendag
Burendag is een jaarlijkse viering, die je viert met je buren en de buurt. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Samen met de Arnhemse Stichting Resto van Harto verzorgde we in verschillende wijken een warme maaltijd voor de buurtbewoners. Het samen doen van de boodschappen, bereiden van de maaltijd en gezellig samen eten heeft voor mooie verbindingen tussen buurtbewoners met diverse achtergronden gezorgd.

Help ons

Wordt vrijwilliger, donateur of draag op een andere manier een steentje bij!
Steun ONs
crossmenu