FacebookLinkedinJoin us
FacebookLinkedinDoneer nu

"Ik ben omdat wij zijn" Dat is onze motto!

Wij zijn van mening dat het hebben van historisch besef van belang is voor de eenwording van alle allochtone groeperingen in Nederland en in het bijzonder voor Antillianen en Surinamers
Steun ONs
About Sankofa

Penningmeester

Mijn naam is Clarence Schipper. In het dagelijks leven ben ik sociaal werker. Het helpen en ondersteunen van kwetsbare en talentvolle jongeren en ouderen is mijn passie. In mijn rol van voorzitter komt mijn ervaring in het werken met een diverse groep mensen goed van pas. Ik heb kennis van de sociaal economische positie van de achterban en draag hierdoor bij aan een holistische benadering van sociaal, culturele en maatschappelijke vraagstukken binnen de Afro gemeenschap.
Clarence Schipper

Voorzitter

Mijn naam is Jennifer Mapinga. In het dagelijks leven ben ik directeur wonen bij een instelling waar ondersteuning en (woon) begeleiding op maat word aangeboden aan jongvolwassen met een psychische kwetsbaarheid. Naast mijn reguliere baan ben ik coach en masseur bij mijn praktijk JEVLO. In mijn rol als voorzitter wil ik mij inzetten voor de Afro gemeenschap om zo verbinding te maken tussen de Nederlandse Samenleving. Mijn interesse ligt op het gebied van: educatie, voorlichting en persoonlijke ontwikkeling. Mijn doel als voorzitter is om structuur en professionaliteit aan te brengen binnen de organisatie. Dit zie ik als een uitdaging om te realiseren bij Sankofa.

Secretaris

Ik ben Clyde Boyce en werkzaam als persoonlijk begeleider en coach van jongeren en jongvolwassenen. Vanaf 2016 ben ik begonnen als zelfstandige en richtte Clyde Boyce Motivation op.
Met stichting Sankofa richtten wij ons op het ontplooien en ontwikkelen van jongeren in de zwarte gemeenschap.
Bewustwording van jezelf en je talenten staan hierin voorop
Clyde Boyce

Verbinding bestuursleden

Het begrip ‘Sankofa’ staat in essentie voor het reproduceren van ervaringen uit het verleden met als doel; het heden beter te begrijpen, nieuwe krachten en kansen te benutten en een goede voorbereiding op de toekomst te realiseren. Bij het werken aan de inrichting van de stichting werden wij ons steeds bewuster van het feit dat wij op een organische manier, een collectief bewustzijn ontwikkelde, met daarbinnen ruimte voor het individu.

Help ons met ons missie!

Stichting Sankofa Krioro is een maatschappelijke organisatie wat zich primair richt op de afro gemeenschap in de samenleving. Samen met vrijwilligers, professionals en ondernemers werken wij aan de verbetering van de maatschappelijke positie van de gemeenschap. Onze belangrijkste aandachtsgebieden zijn, een verbetering van de sociale en economische zelfredzaamheid. De historische relatie met Nederland vervult hierbij een belangrijke rol. Het terugblikken op de ontstaansgeschiedenis van de relatie met Nederland doen wij vanuit de Sankofa gedachte. Sankofa is een woord in de Twi taal van Ghana dat zich vertaalt naar “ ga terug om te halen, te zoeken en te nemen”.
Steun ons
donatie-sankofa-krioro
crossmenu