FacebookLinkedinJoin us
FacebookLinkedinDoneer nu

Alleen gaan we snel, maar samen komen we verder

Wij zijn de gemeenschap wij dragen elkaar, wij steunen elkaar, wij helpen elkaar!!!
Steun ONs
Steun ons-sankofa

Steun onze organisatie want Met jouw hulp kunnen wij ons doel bereiken

Sluit je aan!
Aan de vrienden en vriendinnen van Stichting Sankofa Krioro,

Wij van Stichting Sankofa Krioro doen een dringend beroep op jouw denk- en werkkracht. Na een periode van bezinning en reflectie, vinden wij het de hoogste tijd voor actie.

Een van de meest recente activiteiten van de stichting, was een brainstormsessie voor het ontwerpen en uiteindelijk bouwen van onze website. Met het realiseren van de website willen wij onze vindbaarheid, het programma-aanbod en de verbinding met de Afro gemeenschap een impuls geven.

Naast een aanzet voor de website, is met een aantal vrienden van de stichting goed nagedacht over thema's voor ons korte, midden en lange termijn programma en de financiering hiervan.

Wij willen een stichting zijn die door en voor de Afro gemeenschap gedragen wordt en doen daarom deze oproep.

Heb jij de motivatie, de energie en de daadkracht om onze visie en missie samen uit te dragen, laat jezelf dan gelden. Voor een aantal activiteiten en programma's zijn wij naarstig op zoek naar mensen met kennis op het gebied van; het schrijven van subsidieaanvragen, het bedenken en schrijven van nieuwsberichten, kunstenaars en socials.

Zo zijn wij momenteel op zoek naar iemand met ervaring in het schrijven van een subsidieaanvraag voor het Arnhemse burgerkrachtfonds. Met het binnenhalen van de subsidie willen wij zelforganiserende inwoners met een Afro achtergrond ondersteunen bij het genereren van meer bekendheid. Naast het aanschrijven van de Arnhemse burgerkrachtfonds zijn wij op zoek naar jonge talentvolle tekstschrijvers en web designers voor het bijwerken en onderhouden van onze website/sociale media. Aan dit laatste kunnen ook kunstenaars een belangrijke bijdragen leveren.

Stel het bieden van jouw helpende hand niet uit en neem contact met ons op via; info@sankofaarnhem.nl

Een warme groet,

Het bestuur van Stichting Sankofa Krioro.
donatie-sankofa-krioro

Ben Je ook een verbinder? 
 Steun ons dan!

Je kunt een bijdrage overmaken op onderstaande rekening. Jouw bijdrage helpt ons om onze missie te bereiken:

Rekening nr: 

Stichting Sankofa Krioro 
NL83 INGB 0008 8581 18

crossmenu